NHN - Giám đốc Quan hệ khách hàng Cá Nhân Cao cấp

Mô Tả Công Việc

 1. Quản lý chất lượng nhân viên kinh doanh tại đơn vị
 2. Tổ chức thực hiện các mục tiêu kinh doanh của cá nhân/ tổ/ bộ phận
 3. Phát triển khách hàng mới, chăm sóc và duy trì khách hàng của cá nhân/ tổ/ bộ phận
 4. Các công tác khác hỗ trợ kinh doanh:
 • - Thẩm định, lập tờ trình và đề xuất cấp tín dụng trong phạm vi được phân công
 • - Định kỳ hoặc đột xuất thực hiện các hoạt động kiểm tra, rà soát, tái đánh giá khách hàng
 • - Thực hiện công tác nhắc, thúc nợ
 • - Thu thập thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh trong quá trình giao tiếp với khách hàng và khi được yêu cầu
 • - Thực hiện các công việc báo cáo, cập nhật, phản hồi thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo các thông báo, yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp và hội sở

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, các chuyên ngành Kinh tế

Kinh nghiệm làm việc:

 • - Tối thiểu 03 năm công tác ở vị trí Giám đốc/ Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân hoặc vị trí tương đương ở các tổ chức tín dụng khác

Yêu cầu khác:

 • - Có kiến thức về sản phẩm ngân hàng của ACB và đối thủ cạnh tranh
 • - Nắm bắt hành vi tiêu dùng của khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng
 • - Có kiến thức về đặc điểm kinh tế, xã hội, dân cư của địa phương hiện đang làm việc
 • - Kỹ năng lãnh đạo, quản lý nguồn lực
 • - Kỹ năng tổ chức, quản lý và điều hành làm việc theo nhóm
 • - Kỷ luật, trung thực, nhanh nhẹn, chủ động trong tổ chức công việc
 • - Có óc sáng tạo, quyết đoán
 • - Phong cách lịch sự và ngoại hình phù hợp với công việc

Ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth)
Công việc hiện tại của bạn (The most recent job) *
Ảnh chân dung  *
Trình độ học vấn (Education)
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển