HO - Chuyên viên phát hành và quản lý trái phiếu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Vận hành các báo cáo phục vụ cho Hội đồng Quản lý vốn, cập nhật hướng dẫn thực hiện báo cáo và đánh giá các đầu mục công việc của HĐ hàng tháng;
 • Vận hành việc phát hành Trái phiếu và quản lý trái phiếu của ACB, đảm bảo thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành;
 • Tạo các báo cáo trực quan trên Tableau để tối ưu hóa việc thực hiện/ sử dụng báo cáo hiện có;
 • Thực hiện các công việc đột xuất các theo nhu cầu phát sinh;
 • Nâng cấp và đề xuất ý tưởng cho báo cáo Hội đồng quản lý vốn dựa trên nhu cầu thực tế phát sinh;
 • Rà soát, bổ sung quy trình và quy định phát hành TP ra công chúng và riêng lẻ đảm bảo đáp ứng pháp luật hiện hành;
 • Nâng cấp nguồn dữ liệu đầu vào và cơ chế phân tích, quản lý các báo cáo Tableau hiện có (ví dụ: báo cáo Cho vay, Huy động, Trái phiếu).

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ Học vấn

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học/ Cao học các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Ngân hàng;

2. Năng lực

Kiến thức/ Chuyên môn

 • Kiến thức tài chính – ngân hàng và sản phẩm dịch vụ ngân hàng;
 • Hiểu biết đẩy đủ các nội quy, quy định của ACB;
 • Kiến thức về bảo mật an toàn thông tin ngân hàng;
 • Phân tích, tổng hợp và đánh giá.

Kỹ năng

 • Kỹ năng quản lý, lãnh đạo và động viên nhân sự
 • Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng phân tích và tư duy logic
 • Kỹ năng thuyết trình

3. Các kinh nghiệm liên quan

 • Tối thiểu 02 năm trong lĩnh vực kinh tế/ tài chính/ ngân hàng

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển