HO - Chuyên viên Quản lý Kinh doanh Thẻ - Trung Tâm Thẻ

Mô Tả Công Việc

1.    Quản lý, theo dõi & đốc thúc Kênh phân phối phát triển thẻ:

 •     Theo dõi tình hình tăng trưởng thẻ (đặc biệt là thẻ tín dụng) của các kênh phân phối đang phụ trách, lập các báo cáo kinh doanh tuần, tháng, quý của từng kênh phân phối.

2.    Họp & định hướng kinh doanh thẻ với kênh phân phối:

 •     Định kỳ tháng, quý, năm tổ chức các buổi họp vùng, cụm, kênh phân phối
 •     Phân tích tình hình kinh doanh thẻ của từng kênh phân phối: điểm mạnh, điểm yếu/điểm tồn tại.
 •     Cập nhật/Tái đào tạo về những thay đổi/điều chỉnh về sản phẩm, chính sách, phí thẻ …
 •     Định hướng phát triển thẻ cho từng vùng, cụm, kênh phân phối: loại thẻ, đối tượng khách hàng…
 •     Giải đáp & giải quyết các vướng mắc của kênh phân phối trong phát triển thẻ.

3.    Hỗ trợ Kênh phân phối phát triển thẻ:

 •     Định kỳ gửi báo cáo phát hành thẻ của đơn vị
 •     Tiếp nhận, giải đáp & giải quyết các vấn đề vướng mắc tại Kênh phân phối
 •     Thực hiện tái đào tạo, thúc đẩy sales theo yêu cầu đơn vị
 •     Định kỳ truyền thông các chương trình thúc đẩy bán hàng

4.    Phụ trách chức danh R - chuyên thẻ:

 •     Phối hợp KPP trong tuyển dụng, đào tạo R - chuyên thẻ thuộc khu vực phía Nam.
 •     Theo dõi, hỗ trợ & đốc thúc R - chuyên thẻ thực hiện chỉ tiêu thẻ: báo cáo kinh doanh, cung cấp danh sách khách hàng, tái đào tạo, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ xử lý công việc mở thẻ …
 •     Đào tạo/ Tái đào tạo về kiến thức sản phẩm thẻ, chính sách thẻ …
 •     Xây dựng các chương trình bán hàng cho R chuyên thẻ: bán thẻ cho khách hàng Payroll, khách hàng tiền gửi, hỡ trợ xử lý các trường hợp vướng mắc từ R- chuyên thẻ ….

5.    Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

1.    Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, trung thực.

2.    Có kỹ năng bán hàng/ quản lý bán hàng.

3.    Có kiến thưc về thẻ là một lợi thế.

4.    Thành thạo Excel, Powerpoint.

5.    Có khả năng tiếp thu kiến thức nhanh.

6.    Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth)
Công việc hiện tại của bạn (The most recent job) *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung  *
Trình độ học vấn (Education)
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển