HO - Giám Đốc Sản Phẩm Huy Động và Dịch Vụ Tài Chính SME (Cấp Quản Lý)

Mô Tả Công Việc

- Chịu trách nhiệm chính về hoạt động của các nhóm sản phẩm huy động và dịch vụ tài chính SME (chỉ tiêu kinh doanh, kiểm soát, tổ chức, phân công công việc,…)

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển sản phẩm phù hợp với chiến lược kinh doanh của Ngân hàng; Ban Giám đốc Khối KHDN trong việc xây dựng kế hoạch phát triển huy động và dịch vụ tài chính hàng năm trên cơ sở phân tích rủi ro thị trường, nguồn lực kênh phân phối; Phối hợp với Phòng QLBH, Phòng Nghiên cứu thị trường xây dựng nội dung khảo sát thị trường (khách hàng mục tiêu, đối thủ cạnh tranh), tiếp nhận ý kiến đề xuất từ KPP, Phòng QLBH để nắm bắt nhu cầu về sản phâm.

- Xây dựng, cải tiến các sản phẩm phù hợp dựa trên nhu cầu của thị trường và chiến lược phát triển kinh doanh của ACB trong từng thời kỳ; Tham mưu cho Ban Giám Đốc Khối KHDN ban hành các văn bản nghiệp vụ hướng dẫn, chỉ đạo công tác bán hàng, ngăn chặn rủi ro trong kinh doanh liên quan đến sản phẩm.

- Phối hợp hoặc hỗ trợ KPP trong việc bán sản phẩm:

 • Phối hợp với Phòng QLBH để hỗ trợ KPP trong việc xác định khách hàng mục tiêu, thực hiện các chương trình thúc đẩy bán hàng (quảng bá, marketing sản phẩm, dịch vụ), và triển khai sản phẩm đến khách hàng;
 • Trực tiếp giám sát quá trình bán hàng đến từng khách hàng sử dụng sản phẩm quan trọng theo phân công của Ban Giám đốc Khối KHDN;
 • Phối hợp với KPP tham gia vào quá trình bán hàng đối với khách hàng có vướng mắc trong quá trình bán hàng liên quan đến sản phẩm, và các khách hàng khác theo phê duyệt của Ban Giám Đốc Khối KHDN.
 • Hướng dẫn/giải đáp các thắc mắc của các đơn vị liên quan đến sản phẩm

- Đào tạo nghiệp vụ về sản phẩm huy động và dịch vụ tài chính cho toàn hệ thống

- Quản lý sản phẩm: theo dõi, phân tích tiến độ thực hiện kế hoạch sản phẩm của các đơn vị trong toàn hệ thống, đánh giá hiệu quả sản phẩm và đề xuất các biện pháp cải tiến nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản phẩm

Yêu Cầu Công Việc

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh hoặc ngân hàng
 • Tối thiểu 03 năm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng và 02 năm liên quan đến lĩnh vực phụ trách
 • Kỹ năng quản lý
 • Kỹ năng tư duy, phán đoán
 • Kỹ năng thuyết phục, đàm phán, thương lượng
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp
 • Kỹ năng làm việc đội/nhóm
 • Vi tính: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
 • Ngoại ngữ: Anh văn tương đương C trở lên (nghe, nói, viết thành thạo)


Ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth)
Công việc hiện tại của bạn (The most recent job) *
Ảnh chân dung  *
Trình độ học vấn (Education)
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển