HO - Nhân Viên Kiểm Toán Nội Bộ

Mô Tả Công Việc

 •     Thực hiện kiểm toán một hoặc một số mảng nghiệp vụ/công việc hoàn toàn độc lập.
 •     Giám sát từ xa một hoặc một số nghiệp vụ/công việc của các đơn vị thông qua việc kiểm tra số liệu trên toàn hệ thống hoàn toàn độc lập.
 •     Xây dựng mẫu biểu dưới sự giám sát của cấp quản lý trực tiếp.
 •     Giám sát sự tuân thủ một hoặc một số mảng nghiệp vụ/công việc theo cơ chế, chính sách, quy trình hiện hành của hệ thống ACB so với quy định của Pháp luật và Nhà nước.
 •     Thực hiện đánh giá nội bộ một số mảng nghiệp vụ/công việc, đánh giá chất lượng hoạt động một số mảng /nghiệp vụ/công việc (checklist) các Phòng/BP KTNB các đơn vị và theo dõi tiến độ khắc phục, thẩm tra hành động khắc phục.
 •     Thực hiện cung cấp, lưu trữ số liệu, xây dựng mẫu biểu mới.
 •     Soạn thảo/điều chỉnh hướng dẫn kiểm tra một số nghiệp vụ/công việc (checklist, biểu mẫu).
 •     Tiếp nhận và giải đáp thắc mắc liên quan đến kiểm toán một số nghiệp vụ/công việc.
 •     Tổng hợp báo cáo của các Phòng/Bộ phận dưới sự giám sát của cấp quản lý trực tiếp.
 •     Theo dõi và lập báo cáo khắc phục theo kiến nghị của Kiểm toán nội bộ dưới dự giám sát của cấp quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

 •     Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Luật.
 •     Có kiến thức cơ bản về nội dung các quy định của Luật pháp Nhà nước và quy định của ACB có liên quan trong công việc.
 •     Tiếng Anh trình độ tương đương C.
 •     Kỹ năng soạn thảo văn bản.
 •     Kỹ năng đám phán.
 •     Phẩm chất trung thực, khách quan, bảo mật và có ý thức chấp hành kỹ luật.
 •     Tuân thủ các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp.
 •     Có sự thận trọng nghề nghiệp đúng mức khi thực hiện công việc kiểm toán.

Ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth)
Công việc hiện tại của bạn (The most recent job) *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung  *
Trình độ học vấn (Education)
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển