HO - Giám đốc phát triển khách hàng theo phân khúc

Mô tả công việc

Tổ chức thực hiện các công việc nhằm phát triển kinh doanh theo các phân khúc khách hàng cá nhân phù hợp

Xây dựng chiến lược phát triển các phân khúc khách hàng mục tiêu

Phân tích hành vi nhu cầu để thiết kế gói sản phẩm dịch vụ phù hợp với từng phân khúc khách hàng.

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác liên quan

Kiến thức tài chính và sản phẩm dịch vụ ngân hàng

Kỹ năng phân tích dữ liệu, am hiểu thị trường, thị hiếu khách hàng, lập kế hoạch, tố chức công việc, giám sát và triển khai kinh doanh

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí phát triển khách hàng theo phân khúc hoặc tương đương.

Tiếng anh tốt

Ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth)
Công việc hiện tại của bạn (The most recent job) *
Ảnh chân dung  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành  *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển